پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان

You are here:
  • KB Home
  • پ
  • پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان
< Back

نام انگلیسی

dimethicone

نام فارسی

پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان

موارد مصرف

نوع فعال شده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان بعنوان داروی ضد نفخ با نام دایمتیکون و همچنین سایمتیکون شناخته شده است.دایمتیکون به صورت قرص یا قطره مصرف میشود. همچنین این ماده در ترکیب با سایر داروها نیز تولید میشود مانند قرص و شربت آلومینیوم ام جی اس که حاوی هیدروکسید آلومینیم، هیدروکسید منیزیوم و سایمتیکون است.

این پلیمر دارای دانسیته ۰.۹۷۱ است و در آب غیر قابل حل می‌باشد

محل اثر

پلیمر معدنی

خلاصه

پلی(دی متیل سیلوکسان) (PDMS) معمولترین پلی‌سیلوکسان بکار گرفته شده به عنوان بایندر است. در ساختار آن دو گروه متیل بر روی اتم سیلسیم قرار گرفته است.

مراجع

ویکیپدیا انگلیسی- Polydimethylsiloxane

پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان

You are here:
  • KB Home
  • پ
  • پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان
< Back

نام انگلیسی

dimethicone

نام فارسی

پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان

موارد مصرف

نوع فعال شده پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان بعنوان داروی ضد نفخ با نام دایمتیکون و همچنین سایمتیکون شناخته شده است.دایمتیکون به صورت قرص یا قطره مصرف میشود. همچنین این ماده در ترکیب با سایر داروها نیز تولید میشود مانند قرص و شربت آلومینیوم ام جی اس که حاوی هیدروکسید آلومینیم، هیدروکسید منیزیوم و سایمتیکون است.

این پلیمر دارای دانسیته ۰.۹۷۱ است و در آب غیر قابل حل می‌باشد .

محل اثر

پلیمر معدنی

خلاصه

پلی(دی متیل سیلوکسان) (PDMS) معمولترین پلی‌سیلوکسان بکار گرفته شده به عنوان بایندر است. در ساختار آن دو گروه متیل بر روی اتم سیلسیم قرار گرفته است.

مراجع

ویکیپدیا انگلیسی- Polydimethylsiloxane