پنتاگاسترین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pentagastrin

نام فارسی

پنتاگاسترین

موارد مصرف

پنتاگاسترین اصولاً جهت کمکی برای تشخیص عملکردترشحی اسید معده در بیماران مشکوک به‌فقدان اسید معده، گاستریت آتروفیک و یاکارسینوم معده، افراد با قطع عصب واگ ویا قسمتی از معده آنها برداشته شده است،مصرف می‌شود. این دارو همچنین درتشخیص زخم دوازدهه و تشخیص تومور زولینگر-الیسون مصرف می‌شود.

مکانیزم

پنتاگاسترین مانند گاسترین طبیعی باعث تحریک ترشح اسید معده می‌شود.

اثرات جانبی

گوارشی: تهوع، استفراغ، درد شکمی، احساس اجابت مزاج.

قلبی ـ عروقی: گرگرفتگی، گیجی، سنکوپ، تاکی‌کاردی.

دیگر موارد: نقص بینائی، خستگی، سردرد، پارستزی.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

گاسترین‏

طبقه بندی

محرک ترشح اسید معده

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷