پودوفیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Podophyllin

نام فارسی

پودوفیلین

موارد مصرف

پودوفیلین برای درمان زگیل (ناحیه تناسلی) مورد استفاده قرار می‌گیرد ونیز موسکولوم کانتوژیوزم.

مکانیزم

پودوفیلین یک ماده آنتی میتوتیک (ضد میتوز و تکثیر سلولی) بوده و با ایجاد نکروز موضعی بافت، فعالیت ویروس HPV که عامل اصلی ایجاد کننده زگیل تناسلی است را مختل می‌کند. این دارو با متصل شدن به پروتئین توبولین در دوک های میتوزی عمل تکثیر سلولی را مختل میسازد.

اثرات جانبی

سوزش در محل، درد و التهاب از عوارض جانبی شایع این دارو است.عوارض گوارشی ، خونی و عصبی نیز دارد.

اشکال دارو

محلول، پماد

کیفیت

به شکل پودر زرد تا قهوه­ ای روشن و سبز مایل قهوه­ ای وجود دارد. اولین بار از ریزوم گیاه Mayapple امریکایی که به طور بومی در شمال شرق آمریکا رشد می­کند استخراج گردیده است. ماده مؤثره آن پودوفیلوتوکسین خوانده می­شود که در الکل، اتر، کلروفرم و آب جوش محلول است.

محل اثر

زگیل

طبقه بندی

داروهای موضعی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷