پیرازینامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pyrazinamide

نام فارسی

پیرازینامید

موارد مصرف

پیرازینامید برای درمان سل مصرف می‌شود. این دارو بیشتر باکتریواستاتیک است (هرچند در مواردی باکتریوسید عمل میکند) لذا به تنهایی مصرف نمی‌شود بلکه همراه با سایر داروهای ضد سل بکار میرود.

مکانیزم

پیرازینامید آنالوگ آمین پیرازینوئیک،آنالوگ نیکوتوریمید بوده با تداخل با سنتز لیپید و اسید نوکلئیک باکتری‌ها، آنها را از بین می‌رود. پیرازینامید یک پیش دارو است و در مایکوباکتریومها بر اثر آنزیم پیرازینامیداز به پیرازینوئیک اسید تبدیل میشود. آنزیم سازنده اسیدچرب (FAS) را مهار میسازد. اسیدهای چرب برای سنتز غشای سلولی مایکوباکتریومها ضروریند.

اثرات جانبی

پوستی:حساسیت به نور،کهیر ، دستگاه عصبی مرکزی:سردرد ، گوارشی:مسمومیت کبدی،غیرطبیعی بودن تست های عملکرد کبدی،زخم پپتیک ، ادراری تناسلی:مشکل ادراری،افزایش اسیداوریک ، خونی:آنمی همولیتیک

اشکال دارو

قرص

محل اثر

سل

طبقه بندی

آنتی‌بیوتیک‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷