پیروینیوم پاموات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pyrvinium Pamoate

نام فارسی

پیروینیوم پاموات

موارد مصرف

پیروینیوم پاموات برای درمان کرمهای نماتود بخصوص کرمک (اکسیور) پوست سر مصرف می‌شود.

مکانیزم

پیروینیوم پاموات باعث مهار برداشت اکسیژن و مصرف کربوهیدراتهای اگزوژن در انگلهای هوازی می‌شود

اثرات جانبی

عوارض این دارو که‌به‌ندرت گزارش شده‌اند عبارتند ازحساسیت مفرط به پیروینیوم، اختلالات‌گوارشی (شامل اسهال، تهوع و استفراغ،کرامپ معدی)، حساسیت پوست بیمار به‌نور، تغییر رنگ مدفوع و استفراغ بیمار به‌قرمز روشن

اشکال دارو

شربت

محل اثر

کرمک

طبقه بندی

ضد انگل

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷