کاربنی سیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Carbenicillin

نام فارسی

کاربنی سیلین

موارد مصرف

موثر بر طیف وسیعی از باکتریهای گرم منفی مانند پسودومونا و برخی از گرم مثبت ها. علیه عفونت های ادراری، مننژِیت، عفونت بافت نرم پوست.

مکانیزم

مانند سایر پنی سیلینها اختلال در سنتز غشای باکتریها است .

اثرات جانبی

عوارض گوارشی، اسهال، درد شکم، تهوع و طعم تلخ.

اشکال دارو

قرص و آمپول

محل اثر

پنی سیلین

طبقه بندی

آنتی‌بیوتیک‌ها پنی سیلین موثر بر پسودومونا

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷