کاربی مازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Carbimazole

نام فارسی

کاربی مازول

موارد مصرف

در درمان پرکاری تیرویید استفاده می‌شود.

مکانیزم

کاربی مازول یک پیش دارو است و در بدن به متی مازول تبدیل می شود. متی مازول با مهار آنزیم تیروییدپراکسیداز از ساخت هورمونهای تیروییدی جلوگیری می کند.

اثرات جانبی

بثورات جلدی وخارش، مهار مغز استخوان و کاهش تعداد گلبولهای سفید خون که باعث ایجاد زخمهایی در دهان و عفونت همراه با تب بالا میشود. به دلیل عبور از جفت و ترشح در شیر مادر منع مصرف در حاملگی و شیردهی.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پرکاری تیروئید

متی مازول

طبقه بندی

درمان پرکاری تیرویید

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷