کارموستین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CARMUSTINE

نام فارسی

کارموستین

موارد مصرف

در تومورهای مغزی مثل گلیوبلاستوم، مدولوبلاستوم، آستروسیتوم؛ میلوم مولتیپل، بیماری هوچکین و سایر لنفوم‌ها، تومورهای معدی و روده‌ای، هپاتوم.

مکانیزم

موجب آلکیله شدن DNA و RNA می‌شود؛ این دارو قادر است با مهار ساخت آنزیم‌ها از سنتز پروتئین جلوگیری نماید.

اثرات جانبی

خونی: ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، سرکوب ردۀ میلوئید، آنمی. گوارشی: تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، استوماتیت، مسمومیت کبدی. ادراری تناسلی: ازوتمی، نارسائی کلیوی. پوستی: سوزش، پررنگ شدن پوست در محل تزریق. تنفسی: فیبروز، ارتشاح ریوی.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سرطان

طبقه بندی

داروهای آلکیله کننده درمان سرطان

مراجع

Carmustine – Compound Summary”. PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information. 25 March 2005. Identification and Related Records. http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2578#x291. Retrieved 11 April 2012.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷