کارمیناتیف

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CARMINATIF

نام فارسی

کارمیناتیف

موارد مصرف

این فرآورده جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ،‌ نفخ و درد ناشی از آن استفاده می‌شود.

مکانیزم

کارمیناتیف از مجموعه گیاهان زیر تشکیل شده است : دانه زیره سیاه ۱۵% Carim carvi، دانه زیره سبز ۱۰% Curninum cyminum، دانه انیسون ۱۵% Pimpinella anisun، برگ نعناع ۲۰% Mentha piperita، برگ بادرنجبویه ۵% Melissa officinalis، دانه رازیانه ۲۰% Foeniculum vulgare، دانه گشنیز ۱۵% Coriandrum sativum

روغن های فرار موجود در کارمیناتیف مانند کاروون، آنتول، فنکون، منتول، سیترال، لینالول و کومینالدئید با داشتن اثرات آنتی اسپاسمودیک و کاهش تونوس اسفنکتر تحتانی مری موجب تسهیل خروج گازها از معده می گردد . بعلاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طریق اثر آنتاگونیستی کلسیم موجب شل شدن عضلات صاف جداره کولون می شود .

اثرات جانبی

بدلیل وجود اسانس نعناع در این فرآورده احتمال بروز واکنشهای آلرژیک در افراد حساس وجود دارد.

اشکال دارو

پودر

محل اثر

نعناع

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷