کالاندولا

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Calendula

نام فارسی

کالاندولا

موارد مصرف

پماد کالاندولا در درمان درماتیت‌های آلرژیک، پیشگیری و تسکین التهاب پوست بدن شیرخواران‌بر اثر تماس با ادرار، آزردگیهای پوستی ناشی از خراش‌ها و بریدگیهای سطحی، خشکی و ترک‌های پوست، گزیدگی حشرات، و درمان آفتاب‌سوختگی مصرف می‌شود.

مکانیزم

فلاونوییدهای موجود در گل‌همیشه بهار از آزادشدن هیستامین و تولید پروستاگلاندین‌ها جلوگیری می‌نمایند. ساپونین‌های گل همیشه بهار از آزاد شدن هیستامین، برادی کینین و بعضی از سایر واسطه های التهاب جلوگیری کرده وبا کاهش نفوذپذیری مویرگها مانع تراوش پلاسما به فضای میان بافتی (کاهش ادم) شده، مهاجرت گلبولهای سفید را به‌ناحیه ملتهب کاهش می‌دهند. کارتنوییدهای گل همیشه بهار بخصوص بتاکاروتن پیش‌ساز ویتامین A بوده و به‌اثرات ضدالتهاب فلاونوییدها کمک می کنند. کاروتنوییدها همچنین همراه با تانن موجود در گیاه ممکن است در پیشگیری و بهبود حالت قرمزی ، ادم و درد ناشی از آفتاب سوختگی که در اثراشعه ماوراء بنفش ایجاد می‌شود مؤثر باشند.

اثرات جانبی

خشکی و التهاب خفیف پوست

اشکال دارو

پماد

محل اثر

گل همیشه‌بهار

طبقه بندی

ترکیبات موضعی پوستی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷