کامیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Camil

نام فارسی

کامیل

موارد مصرف

کرم کامیل در درمان التهابات پوستی ،آزردگیهای جلدی ناشی از خراشها و بریدگیهای سطحی، خشکی و ترک پوست به کار می رود

مکانیزم

کرم کامیل حاوی ۵% عصاره آبی و ۰/۵% اسانس بابونه Matricaria chomomilla می باشد. فعالیت ضد التهابی عصاره بابونه بیشتر به دلیل ترکیبات ماتریسین ( پیشتاز کامازولن ) بیزابولول و اکسیدهای آن بوده که عمده ترین ترکیبات موجود در عصاره را تشکیل می دهند . این فعالیت به عمل آنتی اکسیدان آنها نسبت داده شده است . عصاره بابونه موجب وقفه سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز شده ،در نتیجه تولید پروستاگلاندینها و لوکوترین ها را متوقف می نماید . آپی ژنین موجود در عصاره بابونه علاوه بر وقفه در ایجاد محصولات لیپو اکسیژناز و سیکلو اکسیژناز موجب مهار آزاد سازی هیستامین نیز می گردد .

اثرات جانبی

واکنشهای آلرژیک مانند اگزما.

اشکال دارو

کرم

محل اثر

بابونه

طبقه بندی

داروهای گیاهی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷