کاپرئومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Capreomycin

نام فارسی

کاپرئومایسین

موارد مصرف

نوعی آمینوگلیکوزید که برای درمان سل استفاده می‌شود.

مکانیزم

مانند سایر آمینوگلیکوزیدها می باشد.

اثرات جانبی

نفروتوکسیسیتی و نوروتوکسیسیتی (به خصوص آسیب عصب هشتم مغزی).

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی

آنتی بیوتیک (آمینوگلیکوزید)

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷