کراتاگوس

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Crataegus

نام فارسی

کراتاگوس

موارد مصرف

كراتاگوس با داشتن اثرات كارديوتونيك، گشاد كننده عروق كرونر و پايين آورنده فشارخون در درمان نارساييهای خفيف قلبی و زيادی فشارخون به كار می رود.

مکانیزم

اثرات قلبی- عروقی اين فرآورده به تركيبات فلاونوييدی موجود در كراتاگوس، بخصوص پروسيانيدين ها نسبت داده شده است. كراتاگوس باعث افزايش جريان خون كرونر، افزايش جريان خون محيطی (در سر، عضلات اسكلتی و كليه)، كاهش جريان خون محيطی (در پوست و دستگاه گوارش)، كاهش مقاومت محيطی و كاهش فشارخون می گردد. كراتاگوس احتمالاً با اتساع عروق خونی موجب كاهش فشارخون می گردد. اين گياه دارای اثرات كرونوتروپ منفی و اينوتروپ مثبت می باشد.

اثرات جانبی

تهوع، خستگی، تعريق و راش های جلدی و مسمومیت.

اشکال دارو

قطره

محل اثر

فشارخون
زالزالک (Crataegus)

طبقه بندی

داروهای قلبی

خلاصه

کراتاگوس (به انگلیسی: Crataegus)‏ از داروهای قلبی است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷