کروتامیتون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Crotamiton

نام فارسی

کروتامیتون

موارد مصرف

برای درمان گال و درمان خارش استفاده می‌شود.

مکانیزم

مکانیسم ضد خارش آن ناشناخته است ولی برای انگل جرب توکسیک است.

اثرات جانبی

واکنشهای آلرژیک، تحریک و التهاب پوستی .

اشکال دارو

پماد

محل اثر

گال

طبقه بندی

عوامل موضعی پوستی

مراجع

↑ Crotamiton at alanwood.net
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷