کلروکسیلنول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Chloroxylenol

نام فارسی

کلروکسیلنول

موارد مصرف

کلروکسیلنول به عنوان یک ترکیب ضدعفونی کننده مثلا در صابونها مصرف می‌شود. این دارو اثرات ضدمیکروبی نسبتا ضعیفی دارد.

مکانیزم

این دارو با ایجاد اختلال در غشاء سلول اثرات ضدمیکروبی خود را انجام می دهد. کلروکسیلنول در انسان و سایر پستانداران بیخطر است ولی بر ماهیها اثرات سوء دارد.

اثرات جانبی

تحریکات پوستی و آلرژی.

اشکال دارو

محلول

محل اثر

بتادین

طبقه بندی

عوامل ضد عفونت

مراجع

“chloroxylenol – Compound Summary”. PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information. 25 March 2005. Identification and Related Records. http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2723&loc=ec_rcs. Retrieved 7 October 2011.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷