کلسی پوتریول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Calcipotriol

نام فارسی

کلسی پوتریول

موارد مصرف

کلسی پوتریول یکی از مشتقات صنعتی ویتامین دی است که علاوه بر جبران کمبود این ویتامین اغلب در درمان پسوریازیس به کار می رود.

مکانیزم

کلسی پوتریول یکی از مشتقات صنعتی ویتامین دی است. مکانیسم دقیق تاثیر این دارو در درمان پسوریازیس روشن نیست ولی احتمالا با اثر بر روی گیرنده های ویتامین دی (VDR) در سلولهای ایمنیT عمل می کنند.

اثرات جانبی

هایپرکلسمی با مصرف موضعی این دارو به ندرت گزارش شده است.

اشکال دارو

پماد

محل اثر

کلسیم

طبقه بندی

املاح و مواد ضروری بدن .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷