کلسیم دی

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Calcium D

نام فارسی

کلسیم دی

موارد مصرف

در درمان هیپوکلسمی مزمن و نیز به عنوان مکمل خوراکی و کمبود ویتامین دی به کار می رود.

مکانیزم

این دارو محتوی کلسیم و ویتامین دی برای کمک به جذب آن است Calcium (as Corbonate) ۵۰۰ mg + Vitamin D ۲۰۰ IU

موارد منع مصرف

فراورده های حاوی کلسیم در زیادی اولیه یا ثانویه کلسیم خون، افزایش کلسیم ادرار، سنگهای کلسیمی در کلیه، سارکوئیدوز و مسمومیت با دیژیتال نباید مصرف شود.

اشکال دارو

قرص، شربت

محل اثر

کلسیم

طبقه بندی

املاح و مواد ضروری بدن .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷