کلوبوتینول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Clobutinol

نام فارسی

کلوبوتینول

موارد مصرف

در درمان سرفه های مقاوم یا به علت نا مشخص به خصوص سرفه های خشک غیر عفونی .

مکانیزم

تضعیف مرکز سرفه در مغز (بصل النخاع) . این دارو ضد سرفه مرکزی است نه محیطی.

اثرات جانبی

خواب آلودگی، سرگیجه و تهوع.

اشکال دارو

قرص، قطره، آمپول

محل اثر

سرفه

طبقه بندی

داروهای ضد سرفه .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷