کلوفازیمین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CLOFAZIMINE

نام فارسی

کلوفازیمین

موارد مصرف

کلوفازیمین در درمان جذام به عنوان انتخاب دوم، از جمله درمان جذام‌مقاوم به داپسون مصرف می‌شود. در جذام لپروماتو و جذام لپروماتوزی که توسط اریتماندوزوم لپروزوم عارضه‌دار شده باشد نیز تجویز می‌شود.

مکانیزم

به‌نظر می‌رسد این دارو اثرباکتری کش خود را بر روی مایکوباکتریوم به آهستگی و از طریق مهار رشد باکتری با اتصال به DNA آن اعمال می‌نماید.

اثرات جانبی

کلوفازیمین ممکن است سبب بروز خونریزی گوارشی، اسهال، تهوع و استفراغ، هپاتیت یا یرقان، تغییر رنگ پوست و افسردگی شود. تغییر رنگ ادرار، پوست و ترشحات بدن (رنگ قرمز – قهوه‌ای)، اختلالات بینایی، ضایعات پوستی، خارش و راش نیز از عوارض شایع است.

اشکال دارو

کپسول

محل اثر

جذام

طبقه بندی

آنتی‌بیوتیک‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷