کلونازپام

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Clonazepam

نام فارسی

کلونازپام

موارد مصرف

کلونازپام برای درمان تشنج (به خصوص در صرع کوچک، صرعهای میوکلونیک و اسپاسم کودکان) بکار می‌رود. کلونازپام همچنین شل کننده عضلانی و آرامبخش است.

مکانیزم

کلونازپام از بنزودیازپین‌ها است. این دارو باعث تسهیل یا افزایش عمل مهاری GABA که یک ناقل عصبی مهاری در مغز است میشود که این خود باعث مهار پیش و پس سیناپسی در تمام نواحی CNS خواهد شد. اثرات آرام بخش و ضدتشنج کلونازپام بعلت اثرات این دارو در سطح لیمبیک و تحت قشری میباشد.

اثرات جانبی

شایعترین اثرات جانبی کلونازپام شامل خواب آلودگی، بیحالی، آتاکسی، هیپوتونی، اختلالات رفتاری بخصوص در بچه‌ها شامل حالت تحریک‌پذیری و بیقراری میباشد. یبوست یا اسهال، گاستریت و آبریزش بینی و تنفس سطحی.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

بنزودیازپین‌ها

طبقه بندی

ضد تشنج‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷