کلیدینیوم سی

You are here:
< Back

نام انگلیسی

clidinium -c

نام فارسی

کلیدینیوم سی

موارد مصرف

کلیدینیوم سی برای درمان علامتی ناراحتیهای معده و زخم معده بکار می‌رود. این دارو آرامبخش و ضد اسپاسم روده و معده نیز است و در سندرم روده تحریک پذیر نیز مصرف می شود..

مکانیزم

این دارو ترکیب کلردیازپوکساید و کلیدینیوم بروماید است. کلردیازپوکساید از بنزودیازپینها بوده و آرامبخش است، کلیدینیوم نیز خواص آنتی کولینرژیکی دارد.

اثرات جانبی

خواب آلودگی، بی خوابی یا تحریک پذیری، اضطراب، بی قراری، زردی، خشکی دهان، احتباس ادرار و مدفوع .

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کلردیازپوکساید
زخم معده

طبقه بندی

درمان ناراحتیهای گوارشی.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷