کولیستین سولفات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Colistin

نام فارسی

کولیستین سولفات

موارد مصرف

کولیستین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است .کولیستین سولفات خوراکی برای درمان عفونت‌های گوارشی حاصل از ارگانیسم‌های گرم منفی حساس به خصوص پسودومونا بکار می‌رود.

مکانیزم

کولیستین نوعی آنتی بیوتیک از دسته پلی میکسین است که توسط باکتری باسیلوس پلی میکسین ساخته می‌شود . این دارو جذب گوارشی اندکی دارد و بنابراین نباید به صورت خوراکی برای درمان عفونت‌های سیستمیک بکار رود. ترکیب کولیستیمتات سدیم نیز وجود دارد ولی ناپایدارتر است.

اثرات جانبی

در مصرف سیستمیک ممکن است اثرات نفروتوکسیک یا نوروتوکسیک داشته باشد.

اشکال دارو

قرص، قطره، آمپول، پماد

محل اثر

پلی میکسین

طبقه بندی

آنتی بیوتیک‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷