کینین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

QUININE

نام فارسی

کینین

موارد مصرف

در ابتدا فقط در درمان مالاریا به کار می رفت. امروزه در برخی بیماریهای روماتولوژی مانند آرتریت روماتوئید و لوپوس سیستمیک و اسپاسم عضلانی نیز استفاده می شود.کینین‌ در درمان‌ مالاریای‌ناشی از پلاسمودیوم‌ فالسیپارم‌]]]]]] مقاوم‌]] به‌کلروکین‌ یا در صورتی‌ که‌ ارگانیسم‌ عامل‌، نامشخص‌ باشد یا آنکه‌ گونه‌های‌ مختلف‌ پلاسمودیوم‌ در بروز بیماری‌ دخالت‌داشته‌باشند، مصرف‌ می‌شود.

مکانیزم

کینین علاوه بر تخریب پلاسمودیومها اثرات ضدالتهابی دارد. درگذشته کینین از پوست درخت سین کونا یا درخت گنه گنه به دست می آمده است.کینین یک آلکالوئید است و به‌نظر می‌رسد در وزیکولهای‌ اسیدی انگل‌ مالاریا تجمع‌ مییابدو با تغییر pH داخل‌ سلولی موجب‌ مرگ‌تک‌یاخته‌ می‌شود.

اثرات جانبی

علائم‌ سینکونیسم‌ شامل‌[ وزوز گوش، سردرد، پوست‌ داغ‌ وبرافروخته‌، تهوع‌]]]]، درد شکم‌، بثورات‌جلدی‌، اختلالات‌ بینایی‌ (از جمله‌ کوری‌موقت‌) و اغتشاش‌ شعور با مصرف‌ این‌دارو گزارش‌ شده‌است‌.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

مالاریا

طبقه بندی

مؤثر در درمان مالاریا و بیماریهای انگلی و روماتولوژی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷