گان‌سیکلوویر

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Gancyclovir

نام فارسی

گان‌سیکلوویر

موارد مصرف

سیتومگالو ویروس (CMW)، عفونت چشمی با سیتومگالو ویروس، در ایدز، انسفالیت ویروسی با ضعف ایمنی کاربرد دارد.

مکانیزم

شیوه کار گان‌سیکلوویر در بدن اختلال در همانند سازی دی‌ان‌ای ویروس است. گان سیکلوویر پس از ورود به سلول به توسط تیمیدین کیناز ویروس فعال می شود و موجب مهار عملکرد DNA پلی مراز ویروس می شود.

اثرات جانبی

عوارض خونی، کاهش تعداد پلاکت خون، تمایل به خونریزی . مشکلات کلیوی، تنگی نفس، کهیر، تهوع، ضایعات جلدی، درد عضلات، بی حالی، ضعف، افت فشار خون.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سیتومگالوویروس

طبقه بندی

ضد ویروس‌ها، نوکلئوزید پورین (صناعی)

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷